ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ

Τρίτη 22 Αυγούστου 2023
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ

Η κουζίνα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και η ασφάλεια, η αισθητική κατά την

διαδικασία παραγωγής του φαγητού επιτυγχάνεται με ένα καλό φωτισμό.

Για την σωστή λειτουργικότητα του χώρου θα πρέπει να γίνει εξ αρχής ο σχεδιασμός, καθώς

θα πρέπει να οριοθετηθούν τα σημεία φωτισμού και η θέση του μετασχηματιστή για το LEDς

Οι χώροι στους οποίους μπορεί να μπεί ο φωτισμός είναι οι εξής.

_Φωτισμός Πάγκου

_Φωτισμός ντουλαπιού

_Φωτισμός συρταριών

_Φωτισμός μπάζου

Μπορεί να ανοίγουν είτε με φωτοκύτταρα, είτε με τηλεχειριστήρια , είτε με συμβατό

διακόπτη.

Ο φωτισμός στην κουζίνα θα πρέπει να είναι διάχυτου, ψυχρού, έμμεσου και άμεσου φωτισμού για

να καλύψουμε όλο το φάσμα των αναγκών στο χώρο της κουζίνας.